Prague Barefoot Run in Partnership with Drab Foundation 2015

5. 9. 2015 Obora Hvězda – Praha 6

Běžím pro tvůj oběd

› Přihlášení na závod ‹

Nadace Drab Foundation pořádá ve spolupráci s agenturou FOR DREAMS, z.s. třetí ročník Běhu naboso (Bosého běhu). Letošní téma se nese v duchu hesla „Běžím pro tvůj oběd“, protože celý výtěžek ze vstupného půjde na projekt, který organizuje Drab Foundation „Obědy dětem“.

Tento program patří ke stěžejním akcím, které nadace Drab Foundation zajišťuje. Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace není dobrá a rodičům neumožňuje ani to, aby platili svým dětem obědy ve školních jídelnách. Vzhledem k tomu, že se tato situace nejen nelepší, ale podle našich poznatků se stále zhoršuje, chceme na tento problém znovu upozornit i tímto netradičním během.

Naše nadace nechce pomáhat těm rodinám, které si za svoji neutěšenou situaci můžou sami – rodiče se třeba cíleně vyhýbají práci, holdují alkoholu nebo drogám. Na to naše pomoc nestačí a v těchto případech je třeba hledat ji jinde a v jiné formě. Chceme pomáhat a také pomáháme těm rodinám, ve kterých se rodiče snaží pracovat, aby zabezpečili své děti, ale z různých důvodů jim na to síly přece jen nestačí. Dále podporujeme sirotky, kterým rodiče zahynuli při autonehodě. Máme i případ, kdy se takového dítěte ujal starší sourozenec, který musel pro uživení rodiny obětovat studium.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují a nemohla tak být pomoc zneužita. Dále podporujeme sirotky, kterým rodiče zahynuli při autonehodě. Máme i případ, kdy se takového dítěte ujal starší sourozenec, který musel pro uživení rodiny obětovat studium.

V neposlední řadě jsou zde i matky samoživitelky. Rozvedených lidí je okolo 30 procent a z tohoto počtu asi 60 procent otců neplatí povinné alimenty. Žena, která přišla o střechu nad hlavou a musí se třemi dětmi najít rychle náhradní bydlení, má situaci velmi těžkou a to se snažíme změnit.

Drab Foundation se rozhodla v první fázi uhradit 38.000 obědů pro žáky, kteří za svoji finanční situaci nemohou, mají zájem vzdělávat se a rozvíjet svoji osobnost. Projektem pražského Běhu naboso chceme získat příspěvky na další obědy ve školních jídelnách – podle našich odhadů by jich bylo třeba takto uhradit celkem asi sto tisíc ročně. Pokud se Běhu naboso zúčastníte, z vašeho startovného budeme moci uhradit obědy pro dítě na celých 10 dní!

Info

  • 5. ZÁŘÍ 2015 od 10:00
  • Obora Hvězda – Praha 6
  • Závodní trasa měří 5,7 km, rodinný běh 1 km

Program

  • 10:00 zahájení akce - info o programu, koncert, rozhovory s hosty na pódiu
  • 12:00 start hlavního běhu
  • 12:05 start rodinného běhu
  • 13:00 vyhlášení vítězů a předání cen
  • 13:30 odpolední program - hry a soutěže, koncerty
  • 17:00 zakončení akce

Vstup na akci je zdarma. Pro účastníky běhu činí minimální startovné 250,- Kč při online registraci a 350,- Kč na místě, ale příspěvek na obědy dětem můžete věnovat libovolný. Každých 25,- Kč zajistí další oběd pro dítě. Všichni účastníci běhu obdrží fotodokumentaci, ze které bude jasné, jak konkrétně byl příspěvek využit. Připojeno bude i poděkování jednotlivých rodin.

Online registrace se uzavírají 28.8.2015. Poté je pouze možnost registrace na místě a platba v hotovosti. Kromě toho nemůžeme garantovat běžecké tričko.

Účastník běhu Prague Bare Foot Run in Partnership with Drabfoundation konaného dne 5.září 2015 v Oboře Hvězda tímto prohlašuje, že uhrazením registračního poplatku bere na vědomí a souhlasí s tím, že svou účast na běhu a následném doprovodném programu podstupuje na vlastní riziko a odpovědnost.
Partneři