Zdravotnictví

Zdravotnictví je velmi rozsáhlý obor a velké množství subjektů se zabývají léčbou, výzkumem a i individuální pomocí lidem v nouzi. Bohužel jsou zde odvětví, do kterých komerční firmy nevstupují, a to hlavně z důvodu že jsou nevýdělečné. Drab Foundation nerozlišuje potřebu lidí na výdělečné a ztrátové, nebo na podporované dotacemi či nepodporované. Naopak se snažíme v méně aktivních odvětvích poskytnout maximální pomoc, i když to znamená být odkázán ve většině případů na individuálních dárcích. Příkladem takového odvětví je nemoc ALS. 

Amyotrofická laterální skleróza

Nemoc ALS (Amyotrofická laterální skleróza) je nevyléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje postupnou ztrátou nervových buněk. Pacient má napřed potíže s běžnými činnostmi jako psaní nebo zapínání knoflíků. Při chůzi zakopává, má svalové křeče a později potíže s polykáním. Na konci je úplně paralyzován a závislý na umělém dýchání i výživě. Při smrtelném onemocnění ALS pacient postupně ztrácí nervové buňky.

Povědomí této choroby se rozšířilo, a to hlavně kvůli teoretickému fyzikovi a jednomu z nejznámějších vědců vůbec, Stephenu Hawkingovi (1942 – 2018), který touto nemocí trpěl. Filmově ztvárněná nemoc, byla v oscarovém filmu Teorie všeho, který vypovídá o životním průběhu Hawkinga, včetně tvrdého boje s touto nemocí. Nutné je ale brát v potaz, že lidé s touto nemocí se většinou dožívají 2 až 5 let, od stanovení diagnózy a roční náklady se pohybují okolo 500 000,- Kč ročně. 

Toho si je vědoma i Drab Foundation, která nabízí pomoc pacientům z České republiky, ke kterým se zatím odborná péče z nejrůznějších důvodů nedostala. Pokud máte mezi svými blízkými někoho s těmito potížemi, neváhejte nás kontaktovat. Drab Foundation se vynasnaží přispět maximální pomocí ke zlepšení podmínek pacientů, kteří trpí nemocí ALS. K tomu jsme zařídili i bezplatnou půjčovnu pomůcek pro hendikepované, jelikož tato životní změna ve většině případů přináší velké finanční výdaje, jako je přestavba domu pro bezbariérový přístup. Poté na životně důležité pomůcky nezbývá dostatečně financí.

Alzheimerova choroba

Ze světové zprávy o šíření Alzheimerovy choroby za rok 2013 vyplývá, že se stárnutím světové populace přestane být tradiční systém neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou udržitelný.

Zpráva upozorňuje, že v příštích přibližně 40 letech se počet závislých starších lidí téměř ztrojnásobí – ze 101 milionů v roce 2010 na 277 milionů v roce 2050. V Česku nyní žije 140 tisíc lidí se syndromem demence a k tomu musíme přičíst ještě dalších asi 160 tisíc lidí s mírnou kognitivní poruchou, tedy určitým rizikovým stavem, který je častý zejména u starších lidí. Péče o ně je nedostatečná.

Hrozivé číslo. Téměř polovina starších závislých lidí přitom trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, která se rychle stává celosvětových zdravotním problémem. Zpráva dospěla k závěru, že je potřeba další podpory, aby bylo možné snížit zátěž na jednotlivce i celou společnost.

 Autismus

Autisté například nereagují na své jméno, často křičí a dostávají se do afektu, nenavazují oční kontakt, neradi se mazlí, vyhýbají se fyzickým dotykům, mají opožděnou řeč či vůbec nemluví, často působí dojmem, že neslyší, hrají si o samotě. Zkrátka dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá, má narušený vývoj především v oblasti komunikace, sociálního začleňování i představivosti. Zůstává izolováno do okolí a odkázáno na samotu.

Nadační fond Drab Foundation pomáhá lidem trpící autismem převážně v začleňováním do společnosti a rozvojem jejich empatie. Samostatně nevedeme žádné centrum pro lidi trpící tímto onemocněním, ale úzce spolupracujeme s odborníky po celé České republice a jsme schopni zajistit kvalitní diagnostiku nemoci a v následujících krocích pomoci zajistit finanční podporu na úhradu nákladů s nemocí spojené, jako je osobní asistent, speciální hodiny behaviorální terapie apod.

Spolufinancování je zajištěno veřejnou sbírkou, kde se spojuje široká veřejnost a společně napomáhají jedinci dosáhnout svých cílů!

Individuální případy

„Posláním Drab Foundation je v obecné rovině pomáhat všude tam, kde je potřeba, obzvlášť na poli zdravotnictví, vzdělání a kultury.“

A proto podporujeme i jiné onemocnění než pouze výše tři zmíněná. Přistupujeme ke každému jedinci individuálně a zvážíme naší roli v jeho pomoci.

‹ zpět