Vzdělání

Vzdělání

Vzdělání je jeden z hlavních pilířů života a i když se může zdát, že edukace je kvůli státním školám pro každého žáka plně přístupná, tak náklady se vzděláním, neobsahuje pouze výdaje za školné. Je vhodné zajistit žákovi školní potřeby, učebnice, doprava, školní obědy a do toho se každý rodič snaží dítěti hradit školní výlety, sportovní události, kroužky a letní tábory.

Dle průzkumů vychází roční výdaje na jednoho žáka kolem 175 000,- Kč. Kvůli takto vysokým výdajům, nejsou někteří žáci schopni docházet do školy. V této problematice se nezaměřujeme na zákonného zástupce dítěte, ale přímo na žáka a to podporou plně hrazených školních obědů. Více informací v o našem programu. Včetně statistik, k nalezení v sekci aktivity.

Vzdělání není samozřejmě jen o penězích, ale také o příležitostech a ochotě jednotlivců se učit, rozvíjet své obzory. I když vzdělávací systém v České republice je ve světovém měřítku na velmi dobré úrovni, tak se od 18. století, kdy Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, moc styl učení nezměnil. Přitom nám moderní technologie a rychlý vývoj 21. století otevírá nespočet možností a ty se mi snažíme vyhledávat a nabízet dále.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pomatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“.

Jan Amos Komenský – czech educational innovator 1592 – 1670

Jedním z takových programů jsme dosáhli na podzim roku 2014, kdy jsme uzavřeli spolupráci s Tiger Woods Foundation. Profesionální a celosvětově známí golfista Tiger Woods, založil nadaci se svým otcem, již v roce 1996. Od té doby se věnuje komunitě, která napomáhá vzdělání, zdraví a sociální péče po celé Americe.

Výsledkem spojení sil našich nadací bylo, že jsme vybírali pět českých studentů, kterým jsme poskytli šanci přiučit se něčemu novému v kalifornském vzdělávacím centru Tigera Woodse během, námi plně hrazeného, dvoutýdenního letního kurzu. Výběrové řízení bylo pro studenty velmi náročné, museli vykázat kromě nadprůměrné znalosti oborů M-IT-CH-IN, také excelentní znalost angličtiny a rok vykonávat dobročinné práce.

V oboru vzdělání jsme velmi aktivní a to ve všech směrech, kde můžeme poskytnout přidanou hodnotu. Dočíst se o jednotlivých můžete v našich aktivitách a vždy hledáme další směry pomoci a spolupráce.

‹ zpět