Obědy dětem

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. S pomocí jsme začali na začátku roku 2015 a velký rozvoj tohoto programu nastal, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově.

Školy se mohou do programu přihlásit zde

Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců. Původně jsme tento program řadili pod naše činnosti vzdělání, ale kvůli velkému nárůstu podpořených žáků, jsme jej osamostatnili.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují. O zařazení do programu žádá přímo škola či jídelna, ale rodiče mohou na tento program aktivně upozornit a požádat subjekty, aby s námi spolupracovaly.

Nejčastěji jsou do programu hlášeny děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje.  Dále podporujeme sirotky a děti rodičů-samoživitelů.

Zákonní zástupci dětí zařazených do programu Obědy dětem mají povinnost předem oznamovat nepřítomnost dětí ve škole.  V případě porušení tohoto ustanovení mohou být jejich děti z programu vyloučeny.

JAK PROGRAM POMÁHÁ

V prvním termínu 2015 se do projektu zapojilo 25 škol a v dnešní době máme stovky spolupracujících škol, tisíce podpořených žáků a statisíce zajištěných obědů. O úspešnosti projektu poukazují měřené údaje školní docházky podporovaných žáků. Vývoj průměrné školní docházky zapojených žáků je následující: při nástupu do programu 74,16 %, po prvním roce programu 85,25 % a po druhém roce programu 89,40 %. Je tedy nesporné, že program má pozitivní vliv na docházkovou kázeň zapojených žáků. Pro aktuální statistiky navštivte naše aktivity.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Projekt se odehrává na území České republiky a do roku 2015 jsme se zaměřovali převážně na Středočeský kraj a Prahu. S podporou MŠMT, která nám věnovala na projekt v roce 2016 částku ve výši 1.977.271,- Kč, jsme byli schopni pomoci žákům základních škol i v ostatních krajích.

V současné době spolupracujeme se školami celorepublikově. Největší zájem o program je v krajích s větší mírou nezaměstnanosti, jako je Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Na konci roku 2015 jsme měli v projektu evidovaných 43 škol ze Středočeského kraje. V termínu od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 jsme evidovali 67 základních škol. V dalším příspěvkovém období jsme podpořili s podporou MŠMT i ostatní kraje a momentálně spolupracujeme s více než stovkami škol po celé České republice.

INFORMACE O ŽÁCÍCH

V programu máme celkem zařazeno tisíce žáků, kteří byli řádně vybráni základními školami a splňovali podmínky pro udělení příspěvku na stravné.

 • Věková hranice žáků začíná již od 5 let, i když je počet žáků v této věkové skupině nejnižší. Horní hranice věku žáků je 19 let a průměrný věk všech podpořených žáků je 11 let.
 • Program můžete kdykoliv podpořit finančním darem v našem platebním systému zde
 • Průměrná cena obědů vycházející z váženého aritmetického průměru všech školních jídelen je 23,60 Kč.

Přispějte dětem na obědy ZDE

 • Průměrná školní docházka u podporovaných žáků je 83%.
 • Zlepšení školní docházky u podpořených žáků eviduje 85% základních škol.
 • Průměrné hodnocení třídními učiteli podporovaných žáků základních škol je 1,5 (hodnoceno v rozmezí 1 – 5; 1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ŽÁKŮ

Toto jsou výčty odůvodnění několika vybraných žáků, kde rodiče, učitelé nebo ředitelé škol popisují jejich životní situaci:

 • Maminka zažádala o příspěvek Drab Foundation z důvodu finanční tísně v rodině. Dle posudku učitelů je žák vzorný, který pravidelně dodržuje školní docházku. Maminka je samoživitelka a pečuje o 3 nezletilé děti, proto nemůže přijmout pracovní nabídku.
 • Žák bývá často doma. Matka ho omlouvá z důvodu nedostatku finančních prostředků na svačinu. Pochází z velmi početné rodiny, ale matka je s ním sama. Chlapec je ze sociokulturního prostředí a je mentálně postižený. Bydlí s matkou na ubytovně a obědy od nadačního fondu Drab Foundation jsou pro něho velkým přínosem.
 • Matka má dvě děti. Starší dítě dochází na střední školu a snaží se matce pomoci s péčí o mladšího sourozence. Matka je samoživitelka a pracuje jako prodavačka. Otec dětí před několika lety zemřel.
 • Vzhledem k finanční situaci rodiny, která je ovlivněna zdravotním stavem matky, pobírá matka žákyně invalidní důchod II. stupně, je pro ni těžké zajistit svým dětem obědy ve školní jídelně na každý den. Společně se žákyní je v našem programu zařazen i její bratr.
 • Matka samoživitelka, tíživá situace v jejich rodinném životě ji donutila v loňském roce přemístit bydliště do azylového domu. V letošním roce se opět vrátila s třemi dětmi do původního domu, kde žijí v podnájmu. Dvě dětí dochází pravidelně do základní školy, se třetím dítětem je matka na MD a v současné době je těhotná.
 • Rodiče žáka jsou rozvedeni a matka žije se synem v azylovém domě. Přes tíživou životní situaci se snaží synovi zabezpečit základní potřeby. Matka začala chodit do zaměstnání. Žák plní své školní povinnosti spolehlivě a svědomitě.

ZÁVĚR

Podpora školního stravování se setkala s velmi pozitivní odezvou jak u základních škol, tak i u žáků a zákonných zástupců. Důkazem jejich vděčnosti je perfektní a rychlá administrace ze strany škol a vlastní zájem se na projektu podílet. V celkovém měřítku nám statisticky vychází, že podpoření žáci, mají výrazně lepší školní docházku a také část z nich navštěvuje nově školní výlety, kde získávají zkušenosti a vzdělaní.

Pro projekt Obědy dětem, jsou příspěvky lidí do veřejné sbírky, dary od partnerů a dotace získaná od MŠMT, velkým přínosem a mohli jsme tak zajistit motivaci žákům, formou placených školních obědů, po celé České republice. I když náš nadační fond dělá pro žáky maximum, bohužel nemůžeme z finančních důvodů poskytnout pomoc všem potřebným. V programu Obědy dětem budeme pokračovat i v dalších letech a věříme, že s vaší podporou, zajistíme sociální potřeby všem potřebným žákům, kteří mají chuť se vzdělávat.

‹ zpět