TWLC Summer Camp

Na podzim roku 2014 zástupci Drab Foundation uzavřeli spolupráci s Tiger Woods Foundation. Vzhledem k vytíženosti profesionálního golfisty Tigera Woodse, jsme byli mile překvapeni jeho zcela upřímným zájmem o činnosti našeho nadačního fondu.

Připravujeme kritéria pro rok 2017. Již přijímáme přihlášky!

Jeho charitativní úsilí je poskytnout dobré vzdělání nadaným studentům, přestože jim v tom brání jejich finanční situace. Studijní plán je zaměřen na vědu, inženýrství, techniku, matematiku a pomáhá účastníkům nalézt spojitost mezi studiem a budoucí kariérou.

Výsledkem spojení sil zmíněných nadací je, že vybíráme pět českých studentů, kterým poskytujeme šanci přiučit se něčemu novému v kalifornském…

více › méně ‹

Obědy dětem

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. Velký rozvoj tohoto programu nastal začátkem roku 2016, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově.

Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují…

více › méně ‹

Amyotrofická laterální skleróza - ALS

Nemoc ALS (Amyotrofická larelální skleróza) je nevyléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje postupnou ztrátou nervových buněk. Pacient má napřed potíže s běžnými činnostmi jako psaní nebo zapínání knoflíků. Při chůzi zakopává, má svalové křeče a později potíže s polykáním. Na konci je úplně paralyzován a závislý na umělém dýchání i výživě. Při smrtelném onemocnění ALS pacient postupně ztrácí nervové buňky.

Pokud potřebujete pomůcku či službu, kterou nemůžete pořídit z vlastních zdrojů, můžete o ně zažádat zde

Toho si je vědoma i Drab Foundation, která nabízí pomoc pacientům z České republiky, ke kterým se…

více › méně ‹

Autismus

Autisté například nereagují na své jméno, často křičí a dostávají se do afektu, nenavazují oční kontakt, neradi se mazlí, vyhýbají se fyzickým dotykům, mají opožděnou řeč či vůbec nemluví, často působí dojmem, že neslyší, hrají si o samotě. Zkrátka dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá, má narušený vývoj především v oblasti komunikace, sociálního začleňování i představivosti. Zůstává izolováno do okolí a odkázáno na samotu.

Pokud vy, nebo Váš blízký trpí autismem, informujte se o našich možnostech pomoci.

Nadační fond Drab Foundation pomáhá lidem trpící autismem převážně v začleňováním do společnosti a rozvojem jejich…

více › méně ‹

Alzheimerova choroba

Ze světové zprávy o šíření Alzheimerovy choroby za rok 2013 vyplývá, že se stárnutím světové populace přestane být tradiční systém neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou udržitelný.

Zpráva upozorňuje, že v příštích přibližně 40 letech se počet závislých starších lidí téměř ztrojnásobí – ze 101 milionů v roce 2010 na 277 milionů v roce 2050. V Česku nyní žije 140 tisíc lidí se syndromem demence a k tomu musíme přičíst ještě dalších asi 160 tisíc lidí s mírnou kongnitivní poruchou, tedy určitým rizikovým stavem, který je častý zejména u starších lidí. Péče o ně je nedostatečná.

Hrozivé číslo. Téměř polovina starších závislých lidí přitom trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, která se rychle…

více › méně ‹