Obědy dětem

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. S pomocí jsme začali na začátku roku 2015 a velký rozvoj tohoto programu nastal, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově.

Školy se mohou do programu přihlásit zde

Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto…

více › méně ‹

Vzdělání

Vzdělání

Vzdělání je jeden z hlavních pilířů života a i když se může zdát, že edukace je kvůli státním školám pro každého žáka plně přístupná, tak náklady se vzděláním neobsahuje pouze výdaje za školné. Je vhodné zajistit žákovi školní potřeby, učebnice, doprava, školní obědy a do toho se každý rodič snaží dítěti hradit školní výlety, sportovní události, kroužky a letní tábory.

Dle průzkumů vychází roční výdaje na jednoho žáka kolem 175 000,- Kč. Kvůli takto vysokým výdajům, nejsou někteří žáci schopni docházet do školy. V této problematice se nezaměřujeme na zákonného zástupce dítěte, ale přímo na žáka a to podporou plně hrazených školních obědů. Více informací v o…

více › méně ‹

Zdravotnictví

Zdravotnictví je velmi rozsáhlý obor a velké množství subjektů se zabývají léčbou, výzkumem a i individuální pomocí lidem v nouzi. Bohužel jsou zde odvětví, do kterých komerční firmy nevstupují, a to hlavně z důvodu, že jsou nevýdělečné. Drab Foundation nerozlišuje potřebu lidí na výdělečné a ztrátové, nebo podporované dotacemi, či nepodporované. Naopak se snažíme v méně aktivních odvětvích poskytnout maximální pomoc, i když to znamená být odkázán ve většině případů na individuálních dárcích. Příkladem takového odvětví je nemoc ALS. 

Amyotrofická laterální skleróza

Nemoc ALS (Amyotrofická laterální skleróza) je nevyléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění, které…

více › méně ‹