Proč nadace vznikla

Myšlenka založit nadaci, která by pomáhala hendikepovaným lidem, se u mě nezrodila najednou. Zrála delší dobu, tak, jak do ní postupně zapadávaly jednotlivé dílky skládačky. Při mém někdejším působení v Kanadě jsem viděl, jak firmy dokážou podporovat projekty, které by bez jejich přispění nikdy nevznikly. Jak umí pomáhat v oblastech, do kterých stát dosáhne jen obtížně, nebo vůbec ne. A pak jsem se taky setkával s mnoha lidmi, kteří pracovali pro nejrůznější nadace, a sdílel jsem s nimi radost, když jejich aktivita přinesla konkrétní výsledek, když se podařilo pomoci.

Uvědomil jsem si, že podobnými aktivitami se zabýval už můj dědeček ing. Ladislav Dráb. Ve druhé polovině dvacátých let minulého století se vrátil ze studií ve Francii a začal podnikat v energetice. Jemu se sice dařilo, ale celý svět už tehdy mířil k Velké hospodářské krizi. Tu v roce 1929 odstartoval krach na newyorské burze a postupně se z USA rozšířila po celém světě a Československo nevyjímaje. A můj dědeček neváhal a začal obětavě pomáhat nejprve známým a potom i dalším lidem, které krize zasáhla.

„Pocit radosti z toho, když má Vaše pomoc konkrétní výsledek je jedinečný.”

Dalším zlomovým bodem, kdy jsem si řekl „Já vlastně taky můžu“, se stala má spolupráce s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. Pozval jsem jej na konferenci o energetice, kterou v Praze organizovala naše společnost, a z ryze pracovního kontaktu se postupně rodil vztah, který vyústil v mé pozvání na akce, které pořádala Clinton Foundation.

Rád jsem se do těchto prestižních akcí zapojil a mohl sledovat, jak je možná mezinárodní spolupráce organizací z celého světa s jediným cílem: pomoci tam, kde je to třeba.

Byl jsem svědkem toho, jak nadace pomáhá lidem v řešení těžkých situací, které si běžný občan vyspělé země jen těžko dokáže představit. Znovu jsem si uvědomil, že činnost takové nadace může změnit životy lidí zcela zásadním způsobem. Přesto, že je to práce často obtížná, kdy není možné pomoci všem a všude najednou a i když je třeba řešit nové a nové problémy, nesmíme se vzdávat, protože děláme něco, co má skutečný smysl. Proto jsem se rozhodl založit vlastní nadaci a připojit se tak k lidem, kteří se snaží pomáhat ostatním.

Mgr. Ladislav Dráb

 

Naše činnost

Naše nadace chce v obecné rovině pomáhat všude tam, kde vidíme nějaký hendikep. Jsou ale oblasti, na které se chceme zaměřit přece jen důrazněji. Buď proto, že je považujeme na tolik významné že potřebují přednostní pomoc, nebo proto, že pro řešení jejich problémů máme lepší předpoklady.

Detailní přehled našich programů naleznete v sekci "Pomáháme".

Mezi naše hlavní kategorie pomoci patří vzdělání, kde pořádáme celorepublikový program "Obědy dětem", kdy dětem se špatnou ekonomickou situací hradíme obědy ve školních jídelnách. Ve zdravotnictví se primárně zaměřujeme na Amyotrofickou laterální sklerózu, autismus a Alzheimerovu chorobu. Ovšem hojně podporujeme i jednotlivé žádosti. Poslední kategorií, které vyhrazujeme individuální přístup je kultura s společenské akce, mezi které řadíme od hudebníků až po sportovní události.

Financování nadace

Začátky naší nadace financuje její zakladatel Ladislav Dráb ze svých osobních prostředků. Na charitu přispívá už dlouhá léta, teď jeho pomoc dostává prostřednictvím Drab foundation jinou, sofistikovanější a efektivnější podobu.

Část finančních prostředků získáváme společnými aktivitami s ostatními nadacemi a partnery. Zejména se jedná o charitativní běhy, sportovní turnaje, kulturní a vzdělávací programy. Lidé přispívají i nakupováním běžných věcí v našem eshopu, nebo pořízení vzácných suvenýrů v naší aukci. 

Finančně přispět

Poté tu je k dispozici platební systém, kde si může fyzická či právnická osoba určit výši příspěvku a cíl příspěvku. Takže tu má unikátní možnost cílit svůj dar na projekt či na jedince.