Kontakt

Náš tým

Andrew Allan Stemberg
výkonný ředitel

andrew.stemberg@drabfoundation.org
životopis

Andrew Allan Stemberg je ředitel neziskové organizace Drab foundation. Usměrňuje zájem a nadšení všech spolupracovníků pomáhat, záměrům dává reálnou tvář a uvádí je do života. Dokázal si vytvořit velmi schopný tým, se kterým dosahuje vynikajících výsledků.

Andrew se narodil v New Yorku, kde prožil mládí. Poté se přestěhoval do České republiky a brzy si všiml velké odlišnosti v kultuře a přístupu člověka k řešení situací. Veřejnost v té době nenacházela patřičné sympatie a podporu pro lidi s hendikepem, jak tomu byl zvyklý v zahraničí. Co bylo v USA samozřejmostí, tady lidi ani nenapadlo.

Proto se už ve svých 14 letech přihlásil jako dobrovolník do sdružení, která na letních táborech zdarma vyučovala děti angličtinu. Při studiu na vysoké škole pak pokračoval ve své práci dobrovolníka v neziskové organizaci, která se věnovala dětem bez domova.

Nyní prostřednictvím Drab foundation přináší mezinárodní zkušenosti do České republiky.

Tereza Drábová
manažer pro rozvoj

tereza.drabova@drabfoundation.org
životopis

Tereza Drábová pracuje v Drab foundation jako manažer pro rozvoj.

Také ona se už při studiu na vysoké škole zabývala možností využít své vzdělání v neziskovém sektoru. Zpočátku pouze externě a souběžně při získávání praxe v oblasti advokacie.

Tereza se narodila v roce 1980 a po středoškolských studiích absolvovala Fakultu právnickou ZČU v Plzni, kde získala titul Mgr. Toto vzdělání si doplnila studiem v Českém centru fundraisingu. Také pracovala jako manažerka neziskové a příspěvkové organizace, kde vedla vzdělávací program akreditovaný MŠMT. Své právní vzdělání uplatnila na Obvodním soudu pro Prahu 1 v oddělení civilních žalob a v advokátní kanceláři Kříž a Bělina.

Po několika letech strávených ve státní správě a advokátním prostředí, se rozhodla plně věnovat neziskovému sektoru. Je jí blízká především problematika autismu.

Jan Dráb
revizor

jan.drab@drabfoundation.org
životopis

Absolvoval obchodní akademii v Praze, nyní studuje vyšší odbornou školu ekonomickou obor ekonomie v globálním ekonomickém prostředí, kterou studuje v angličtině. Už při střední škole se zúčastňoval mnoha dobročinných projektů. Mimo jiné taky dobrovolné pomoci pro neziskové organizace jako Unicef a Světluška a taky jako dobrovolník při letních táborech, které probíhaly v anglickém jazyce. Do Drab Foundation by chtěl přinést zkušenosti, které nasbíral za poslední roky a rád by byl užitečný v této práci nejen v České republice, ale taky v zahraničí.

Nicole Drab
globální programy

nicole.drab@drabfoundation.org
životopis     doporučující dopis

Nicole Drab se narodila v Kanadě v Montrealu. V České republice studovala gymnázium a oblíbila si českou kulturu, ale chtěla získané znalosti nadále rozvíjet a tak se přestěhovala na Floridu, kde dokončila středoškolské vzdělání. Momentálně žije v Kalifornii, kde studuje Chapman University. Ve volném čase vypomáhala jako dobrovolnice v nadaci Red Eye vedenou Justinem Mayo. S pomocí Drab foundation by chtěla rozvinout své dobročinné a kulturní znalosti na mezinárodní úrovni.

Sarah Drab
globální programy

sarah.drab@drabfoundation.org
životopis     doporučující dopis

Sarah Drab se narodila v Kanadě Montrealu, kde strávila ranou část svého života. Později se přestěhovala do České republiky, kde absolvovala základní vzdělání a seznámila se s českým smýšlením. Za studiem se stěhovala již po třetí a to na Floridu, kde studuje Community School of Naples. Toto léto se stala stážistkou v Clinton´s foundation, kde získala zkušenosti z dobročinného oboru a rozhodla se své znalosti uplatnit v Drab foundation.

Recepce


reception@drabfoundation.org
+(420) 222 543 636
+(420) 773 577 688

Správní rada

Mgr. Ladislav Dráb
člen správní rady – generální ředitel

info@drabfoundation.org

JUDr. Ladislav Dráb
člen správní rady

info@drabfoundation.org

Ladislav Dráb
člen správní rady

info@drabfoundation.org

Sídlo

Kontaktujte nás

Zaujala Vás činnost naší nadace a chtěli byste přispět na dobrou věc? Připravujeme celou řadu aktivit na podporu naší nadace a uvítáme zájem všech lidí, kteří mají stejné cíle jako my – pomoc potřebným.

Pokud nám chcete zaslat dotaz, využijte prosím kontaktů.


Drab foundation – nadační fond
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
IČ: 03265561
tel.: +(420) 222 543 636
mob.: +(420) 773 577 688
email: info@drabfoundation.org
účet: 223344222/5500