Chci pomoci

Vyberte prosím využití vašeho příspěvku:

 • Cílová částka:150 000 Kč
 • Vybraná částka:1 000 Kč
 • Zbývá:149 000 Kč

Voda do Afriky

Klíčový problém v Africe, je nedostatek pitné vody. Světový časopis National Geographic popsal situaci jedním sloganem ,,Voda vzácnější než zlato". Afrika trpí dlouhým obdobím sucha a krátkými dešti. Není jí dost, aby naplnila mělké studny, zavlažila pole a dala napít dobytku. Kvůli velkému suchu se nezdaří úroda a hrozí hladomor. Také kvůli nedostatku pitné vody, jsou místní obyvatelné nuceni, využívat vodu nevhodnou ke konzumaci a vznikají břišní parazitická onemocnění, jako je cholera či úplavice. Ročně na průjmové onemocnění umírá okolo 2 milionů dětí.

Vyhnout se humanitární katastrofě je přesto možné. 

Voda v Africe se nachází okolo 100m pod povrchem. Taková hloubka není dosažitelná bez řádné techniky a zkušeností s hloubkovými vrty. K tomu celou situaci ztěžuje fakt, že voda se nenachází všude anebo je nevhodná ke konzumaci, proto je nutné předem udělat několik průzkumných vrtů. Poté se vrtná souprava složí do vodorovné polohy a dle druhu půdy se zvolí vhodné příslušenství. Když vrt dosáhne na podzemní vodu, upevní se stěny plastovými trubicemi, sestaví se patka pumpy a poté přímo pumpa samotná.

Jak být součástí projektu.

Nedostatek pitné vody v Africe, se rozhodla začít napravovat organizace OliMali, kde vedoucí projektu s názvem Kapka života, je zkušený vrtmistr a jeho tým. Náklady na celou misi budou převyšovat více jak jeden milión korun a poté vyhloubení jedné studny stojí 125 000,- Kč a víše, (v závislosti daného podloží) kterých se v první fázi vyhloubí čtyři vedle škol a nemocnic. I vy můžete být součástí jedinečného projektu Kapka života, který je ojedinělý v České

republice!

Pokud přispějete na realizaci: 

100,- Kč 

 • Budete mít dobrý pocit z pomoci lidem v Guinei.

300,- Kč

 • Zpětně obdržíte kolekci fotek z mise v Guinei.

500,- Kč

 • První čtyři studny budou vybudovány na pozemcích základních škol. Na těchto školách necháme děti namalovat obrázky jen pro vás, co nám pomůžete, abychom jim navrtali studnu. Dítě vám obrázek podepíše a klidně vám dopíše i věnování s vašim jménem.

1.000,- Kč

 • První čtyři studny budou vybudovány na pozemcích základních škol. Na těchto školách necháme děti namalovat obrázky, jen pro vás, co nám pomohli, projekt realizovat. Dítě vám obrázek podepíše a klidně vám dopíše i věnování s vašim jménem. (pokud to bude v jeho dovednostech možné) K tomu ještě dostanete fotky, jak děti obrázky malují.

5.000,- Kč

 • Dovezeme vám suvenýr přímo z Guinei (sošku, ručně vyráběné korálky atd.).

25.000,- Kč

 • Z mise vám dovezeme ručně malovaný obraz, Guinejského umělce, který je vhodný pro zarámování.

50.000,- Kč

 • Ředitel základní školy v Guinei, kde vybudujeme studnu, vám ručně napíše poděkování za uskutečněný dar.

Poděkování obdržíte zarámované.

150.000,- Kč

 • Tímto darem zajistíte vybudování kompletní studny. Na Vaší počest jí pojmenujeme podle vašeho uvážení. Každá studna bude mít jméno viditelně umístěné na štítku studny v rozměrech 15x60cm. Zároveň jméno studny bude zaneseno v mapách. (Jméno studny musí být schváleno správní radou, z bezpečnostních důvodů).

Pomoc nemusí být nutně pouze finanční. Na misi shání organizace také nářadí na opravu a servis studní, osobní automobil, kompresor, nákladní automobil a vrtnou soupravu. V případě, že máte výše zmíněné k dispozici a chtěli byste jej věnovat do programu, kontaktujte nás. Každý kus nářadí či techniky v Africe bude využit.

Více o projektu se můžete dozvědět přímo na stránkách projektu: http://kapkazivota.cz/

Odměny za příspěvky budou zajištěny přímo organizací OliMali a pro více informací, či komentářů využijte email: info@kapkazivota.cz