ZAKOUPENÍ ELEKTRICKÉHO ZVEDÁKU A ATIDEKUBITNÍ MATRACE

25. 01. 2015

Petru Vyhnánkovi byla diagnostikována amyotrofická laterální skleróza v únoru 2013. Dnes je již na domácí plicní ventilaci (DUPV) a má zavedenou perkutální endoskopickou gastronimii (PEG), která napomáhá podávání stravy.

O Petra se stará manželka s dcerou, jelikož rukama už skoro nehýbe, nohy mu neslouží, nedokáže se posadit a již se projevila ztráta řeči. 

Začali se projevovat bolesti z dlouhodobého ležení a bylo životně důležité obstarat antidekubitní matraci, kterou pojišťovna odmítala uhradit. K tomu dcera má jiné trvalé bydliště a tak musela dojížďět vždy na pomoc mamince, jelikoš Petr i přes ztrátu tělesné hmoty váží 70Kg. 

Pro usnadnění péče o Petra, který se ještě před rokem procházel v lese, jsme zakoupili elektrický zvedák. Paní Vyhnánková není teď odkázaná na příjezd dcery a může se svým manželem podnikat výlety. K tomu, že se zdravotní stav z dlouhodobého ležení Petrovi zhoršuje, jsme pořidili i antidekubitní matraci.

Děkujeme jménem Petra, za všechny dárce, kteří se rozhodli finančně podpořit náše téma ALS. Pokud by jste chtěli i vy pomoc lidem, které potkal stejný osud jako Petra, můžete tak učinit v našem platebním systému.