AFRICKÁ MISE: BILL CLINTON A LADISLAV DRÁB

26. 07. 2013

Týdenní cesta vedla většinou do zemí, ve kterých je třeba řešit mnoho problémů, spojených se základními principy lidského bytí nebo nebytí. Pětadvacet účastníků cesty, z nich většina řídí své nadace, navštívila země jako Malawi, Tanzanie, Zambie, Rwanda, Zanzibar nebo Jihoafrická republika, ve kterých je odkázáno na pomoc druhých mnoho lidí.

Voda, jídlo, zdraví

Význam africké cesty spočíval i v tom, že zástupci nadací hledali možnosti, jak postupovat společně, aby dosáhli na větší projekty a své úsilí vzájemně podporovali.

Pomoc představitelů jednotlivých nadací mířila už tradičně na zajištění základních potřeb lidí, kteří zde žijí. Proto cílem jednotlivých zastávek byly především nemocnice, farmy nebo vesnice, které jsou nejvíc ohroženy absencí základních lidských potřeb. Kontroloval se chod nemocnice specializované na léčbu AIDS, kterou financuje Clinton Foundation. Jinde zástupci nadací zase viděli pacienty, kterým včasná operace, financovaná z jejich darů, zachránila život. A na řadu přišla i pomoc u nás běžná, v Africe mnohdy nedostupná, v podobě distribuce naslouchátek mezi potřebné pacienty – samozřejmě zdarma.

Účastníci cesty navštívili i farmy, které fungují opět jen díky jejich finanční podpoře. Cílem tohoto nadačního hnutí totiž není jen prvoplánově dodávat potraviny, jejichž distribuce není mnohdy pod kontrolou, ale zapojit celé regiony do jejich pěstování i distribuce místní samosprávou. A neméně potřebnou aktivitou bylo během cesty i opakované školení, jak upravovat vodu, aby se dala bez nebezpečí pít. Potřebné preparáty opět dodali představitelé jednotlivých nadací, zastoupených v doprovodu Billa Clintona.

Inspirace pro nás

Ladislav Dráb k tomu dodává: „Z cesty jsem si přivezl směs nejrůznějších pocitů. Přiznám se, že chvíli ve mně převládala beznaděj z osudů lidí, které jsem viděl kolem sebe. Ta se ale střídala s radostí, když jsem viděl, že naše pomoc přináší výsledky a především – sice pomalu, ale přece jen se rozšiřuje. To dává naší nadační činnosti smysl a posunuje ji dál. – Zároveň pro mě bylo důležité, že jsem viděl na vlastní oči, jak k nadační práci přistupují lidé, kteří se jí věnují dlouhá léta a na nejvyšší úrovni. To byla ta pravá inspirace i pro Drab foundation.“

Více o našich aktivitách ->