Obědy dětem

16. 03. 2015

Prostřednictvím projektu Podpora vzdělávání se nám podařilo ve spolupráci se základními školami zajistit příspěvek na stravné od období 1. 3. do 30. 6. 2015 dvěma stům žákům základních škol, kteří prochází v rámci rodiny složitou finanční nejistotou.

Pokud máte zájem jako škola zúčastnit se následujících období příspěvků na stravné žákům, zašlete elektronicky vyplněný formulář na obedy@drabfoundation.org. Formulář a podrobné informace nutné pro zapojení do projektu „Obědy dětem“ naleznete ke stažení v sekci "potřebuji pomoci". Děkujeme