Naše pomoc v Panamě

24. 01. 2015

Drab Foundation podporuje panamskou nadaci CHILDREN´S BRIGHT FUTURE

CHILDREN´S BRIGHT FUTURE (Světlá budoucnost dětí) je panamská nadace, která pomáhá dětem žijícím v nadačních komunitách v obcích Quebrada Negra a Chirigagua. Nadace pomáhá především dětem z velmi chudých rodin, které by bez této pomoci nemohly svým dětem poskytnout ani vzdělání, připravit je do života a často ani jim dopřát dostatek potravy. Všechna tato úskalí pomáhá nadace překlenout a nabídnout tak dětem stejné šance na plnohodnotný život, jako mají jejich šťastnější druzi.

Právě snaha poskytnout dětem, které hned na startu svého života dostaly méně šancí, kompletní péči a rozvoj je pro nadaci CHILDREN´S BRIGHT FUTURE typická. Nestačí totiž děti jen nakrmit, nebo dát jim vzdělání. Důležitý je celý balíček sociálních služeb, který dětem umožní postavit se na vlastní nohy a získat – tak jak to vyplývá z názvu nadace – jasnou nebo zářivější budoucnost. O naplnění tohoto programu komplexní sociální transformace se snaží jak celý tým pracovníků nadace, donátorů, spolupracujících institucí i jednotlivých rodin, kdy se vzájemně podporují a doplňují, aby se jejich sen naplnil co nejlépe.

Nadace kromě každodenní práce a péče připravuje pro děti i specializované workshopy, které jim pomáhají s přípravou na různé životní situace. Dozvídají se na nich podrobnosti o svých právech a možnostech pro další život. Semináře jsou prokládány i promítáním filmů se sociální problematikou, o kterých pak děti se svými učiteli diskutují. Potřebné téma je i otázka rasismu, protože v Panamě žije hodně i lidí tmavé pleti. 30. května mají svůj zvláštní svátek a při jeho příležitosti učitelé vysvětlují kulturní zvyky a tradice všem žákům.

Více o našich aktivitách ->

Drab Foundation podporuje ve spolupráci s nadací U4G projekty panamské nadace CHILDREN´S BRIGHT FUTURE prostřednictvím mezinárodní organizace Bright Future International. Generální ředitel Drab Foundation Ladislav Dráb tuto spolupráci komentuje: „Panamská nadace má zcela jasno, čeho chce dosáhnout. Její sociální programy i organizace výuky jsou na vysoké úrovni, a proto je rádi podpoříme i my. Je vidět, že společné zájmy se potkávají i na opačných stranách zeměkoule a co víc – dokážou si k sobě najít cestu. To je podstatné.“