Globální program v Kalifornii

15. 10. 2014

Nicole Drab, která v naší nadaci zodpovídá za globální programy, tráví většinu času studiem na škole v Kalifornii. Proto kromě aktivit, které podporuje v Česku, se zaměřila na pomoc chudým dětem právě v místě, kde studuje. Protože sama by moc nezmohla, navázala kontakt s naší partnerskou nadací Red Eye, kterou řídí populární Justin Mayo. A od té doby se věnuje charitativní práci převážně v ulicích Los Angeles.

Nadace Red Eye se zaměřuje především na pomoc dětem a mládeži v sociálně vyloučených lokalitách – tedy v těch, ve kterých je vysoká nezaměstnanost, složitější přístup ke vzdělání a vůbec k takovým aktivitám jako je kultura, sport a trávení volného času všeobecně. Právě do těchto oblastí míří Nicole s pracovníky nadace Red Eye s bohatým programem, na který místní mládež už nedočkavě čeká. Ví totiž, že je čeká den plný her, soutěží, zábavy a samozřejmě taky něčeho dobrého na zub.

Více o našich aktivitách ->

Děti mohou beztrestně posprejovat vyhrazené plochy – barvy jim přivezou Justin a Nicole se svými spolupracovníky a ještě třeba poradí při výběru témat. Organizují nejrůznější soutěže, kde si místní omladina vyzkouší postřeh, důvtip, rychlost a sílu. Závodí se v běhu s betonovým blokem, hází se pneumatikou na dálku, řeší se různé kvízy a nadace taky pravidelně zprostředkovává setkání se známými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, které s mladými besedují o své práci i o životě, aby je motivovali k cílevědomé činnosti. Tak se mládež z těchto oblastí snaží nenápadně postrkovat k lepšímu životu, k uplatnění v zaměstnání a vůbec celkově k lepší kvalitě života a k plnění jejich snů, na které by tito kluci a dívky jinak ani nemohli pomyslet. Ano, i tak se dá měnit svět – pozvolna, dlouhodobě ale cílevědomě a s jasnými výsledky. I to je dnešní práce Nicole Drab.