POSLÁNÍ NADACE

17. 07. 2014

Posláním Drab Foundation je v obecné rovině pomáhat všude tam, kde je potřeba, obzvlášť na poli zdravotnictví usnadnit život lidem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a Autismem.

Zvláštní kapitolu pak bude tvořit podpora učitelů a konkrétních výzkumných programů, protože podle našeho názoru právě toto jsou oblasti, kde Česko zaostává a brzdí tak svůj rozvoj v budoucnosti. Drab Foundation hodlá spolupracovat i na mezinárodní úrovni.

Více o nadaci ->