SETKANÍ S PREZIDENTEM RWANDY

25. 07. 2013

V současnosti ve Rwandě probíhá státní program "Vize 2020." Jeho hlavním posláním je - s využitím převážně zahraniční rozvojové pomoci - investovat do vzdělání obyvatelstva. V zemi se budují telekomunikační centra, vybavená počítači, skenery a další kancelářskou elektronikou s připojením k internetu.

V těchto centrech se školí místní obyvatelé - především ženy. Kromě práce s počítači se učí taky základům podnikání. Žáci se již v základních školách setkávají se speciálními levnými počítači, pomocí nichž probíhá výuka a na počítačích vypracovávají i domácí úkoly. Podle plánu vlády by již v roce 2020 měly mít své počítače všechny děti ve věku od devíti do dvanácti let. Kromě zahraničních vlád pomáhají financovat tento program taky soukromé nadace.

Více o aktivitách ->